Atletický oddíl Mikulčice

BĚH VELKÁ MORAVA

 

 

Historické vzpomínání na silniční běh

 

Velká Morava

zde najdete velké ohlednutí za 1.-44. ročníkem

zde najdete grafy účasti ve všech dosavadních ročnících

autorem obojího je Jan Bělohoubek

 

 

 

V roce 1971 byl výkonnostním sportem v Mikulčicích v létě pouze fotbal, v zimě stolní tenis. Pro příznivce sportu v zimě cvičení v tělocvičně v odboru ZRTV. Pro děti a mládež v létě nic. V té době se v naší obcí zakládal SSM a já jsem převzal funkci sportovního referenta. Dal jsem si za úkol uspořádat alespoň jednu sportovní akci měsíčně. Mezi tyto akce patřily i běhy, na které vzpomíná Jan Bělohoubek: „ Mikulecká míle od mého rodného domu ( č.p. 125 ) ke kinu, k lípě, k přejezdu a dělnickou ulicí zpět k našemu. Dále přespolní běhy, jako přebory obce v Břízkách a největší běh od našeho domu k Boží muce v Moravské Nové Vsi a zpět. Chtělo to však něco většího a hlavně pravidelného. Tak vznikla myšlenka běžet na vykopávky. Každý pořádný závod má název. Když na vykopávky, tak se bude jmenovat bude Velká Morava.“

Za termín konání těchto přespolních běhů jsem zvolili jednu z jarních nedělí. Především bylo potřeba získat „profesionály“ k zabezpečení hladkého průběhu závodů. Pomohli nám funkcionáři Okresního atletického svazu – Vojtěch Kopeček jako startér (celkem 20x) a Ing. Josef Symerský jako vrchní rozhodčí (celkem 11x). Funkce rozhodčích a pořadatelů zastali členové SSM a sportovní přátelé z Mikulčic.

Po uspořádání prvního ročníku jsme rozhodli, že závody budeme pořádat každý rok poslední březnovou neděli dopoledne. Bylo nutné sestavit stabilní tým s obsazením hlavních funkcí. Tohoto úkolu se zhostili již výše uvedení funkcionáři Okresního atletického svazu. Po těchto „dobrovolnících“ jsme však nemohli chtít, aby se podíleli na přípravě závodů. O tuto přípravu se postaral po celou dobu trvání závodů základní tým ve složení:

 

ředitel závodů Jan B ě l o h o u b e k
zástupce ředitele  Jaroslav K o n e č e k
velitel tratí  Jaroslav B ě l o h o u b e k

 

Ten soustředil potřebný počet rozhodčích a pořadatelů, kterých bylo každý rok až 40. Od samého začátku byl záměr, aby to byli Mikulčané. Tento záměr se podařilo uskutečnit až od 24. ročníku.

 

Tradiční závod má svůj putovní pohár. Již při pořádání prvního ročníku byla zakoupena krásná broušená váza, jejíž tvar připomínal nálezy Velké Moravy a byl na ni vybroušen název našeho běhu. Podle dohody pořadatelů v té době jej získá ten závodník, který vyhraje tři závody v řadě, nebo pět závodů s přerušením.

Rozhodli jsem se rovněž pro zmapování každého závodu v číslech i obrazech. Po nafocení prvního ročníku byl ustanoven oficiálním fotografem Svatopluk Rutar .

Výsledky, statistické údaje a sestavení kronik si vzal za úkol Jan Bělohoubek, vazbu běžec a knihař Pavel Bíla. V současné době je pro každý ročník svázaná obrazová kronika. Z kronik se dá vyčíst stav sportovního areálu Břízky, počasí, nálada na běhu. Lidé kolem běhu. Roky tváří sportovců, pořadatelů, hostů a občanů naší obce, bohužel některých již jen v kronikách.

 

První ročník – 1974: Délka tratě. Vzdálenost na vykopávky a zpět ( 9 km ) se nám zdála poněkud velká, tak jsme závodníky a rozhodčí na vykopávky zavezli. Svazarmovskou V3S je vezl předseda MNV a Svazarmu p. Miroslav Bílík a tam odstartovali závod na 4,5 km. V hlavním závodě startovalo 5 závodníků. 1. místo Petr Mazour ze Zbrojovky Brno, dále v pořadí Vít Ingr Vacenovice, Antonín Horňák Kyjov, Václav Macháček Vacenovice a Ladislav Néma Skalica. Celkem bylo na startu 97 závodníků. V mladších dorostencích startovali Pavel a Petr Klimešovi z Kyjova pozdější několikanásobní účastníci v kategoriích mužů.

 

Druhý ročník – 1975: To už byl pořadatelem nový atletický oddíl Sokol Mikulčice ( založen 22. 9. 1974 ). Závody byly v neděli 23.3. v 9.30 hodin. Muži závodili na trati Břízky – vykopávky a zpět v délce 9 km. Z 19 závodníků zvítězil a započal svou skvělou kariéru na VM Jozef Machálek ze Skalice.

 

Třetí ročník – 1976: Trať doměřena na 10 km . Z 25 závodníků zvítězil Jozef Machálek ze Skalice v čase 30:32. Startoval také legendární Jarda Štrupp. Diplomy napsal Rostislav Skopal a vydržel je psát 10 roků. Po zjištění, že nám někdo v noci zničil přípravu, bylo rozhodnuto o ustavení „Úderné skupiny„ (UDS). Úkolem UDS bylo zahájit práce na přípravě v den závodu s nástupem v 6.30 hodin. Ukončit přípravu do 8.00 hodin, aby se členové mohli připravit na plnění dalších úkolů v závodě. Členství v UDS je bráno jako čestné. Šatny závodníků byly již v nové stavbě fotbalového oddílu.

 

Čtvrtý ročník – 1977: Velký a nepřekonatelný závod dvou slovenských hvězd, jehož výsledkem bylo i utvoření rekordu trati. Na prvním místě Jozef Machálek ze Skalice v čase, který je doposud rekordem, 29:44,6 a na druhém místě Jozef Eichenbaum z Dubnice 29:49,6. Oba svěřenci trenéra Rudolfa Roučky. Po třetím vítězství Jozefa Machálka jsme se museli rozloučit s putovním pohárem. Na posezení po závodě na myslivecké chatě nám ženy ZRTV připravily obložené chlebíčky. Ještě mnohokrát nám s občerstvením pomohly. Milicionáři z Tabáčky měli zajistit spojení s vykopávkami. Nic nezajistili, ale moc projedli.

 

Pátý ročník – 1978: Od 7 do 11.30 hodin pršelo. Celková účast 166 závodníků, na silnici 44. Nejlepší Jaroslav Kocourek z Brna. Propůjčen mu byl nový putovní broušený pohár s vybroušeným emblémem busty vítěze s pochodní. Zahájení závodů a ceny nejlepším mužům předával akademik Josef Poulík s dr. Zdeňkem Klanicou. Kotel na čaj pro závodníky nám zapůjčili myslivci. Hlavní rozhodčí Ing. Josef Symerský se opozdil a jako náměstek Rybeny přivezl jako omluvenku 50 uzenáčů.

 

Šestý ročník – 1979: První a zatím poslední start a cíl na návsi u MNV (obecní úřad). Fotbalové hřiště bylo předěláváno na travnaté, a proto zde nebyl bezpečný prostor pro tak velkou akci. Celkem 242 závodníků. Vítěznou štafetu Skaličanů převzal Zdeněk Zalubil. Při dekorování mu upadlo víko z poháru a rozbilo se. Poprvé použit náš nový transparent START – CÍL s nápisem Velká Morava. Velká účast diváků – občanů. Posezení v pohostinství, guláš snědli první závodníci, protože si vzali s sebou i rodiny. Cimbálová muzika Slovácko a kroužek Marie Kotáskové.

 

Sedmý ročník – 1980: Týden před konáním běhu provedla komise proměření tratě 10 km silnice. Komise ve složení Jan Bělohoubek, Jaroslav Koneček, Jaroslav Bělohoubek, Stanislav Dřevěný, Petr Bělohoubek, Josef Koneček a Zdeněk Pavka prošla s 50 metrovým špagátem na vykopávky a zpět a provedla měření včetně sestavení plánu tratě po 100 m . Bylo to za účelem vyvrácení stálých připomínek k délce tratě a k časům na ni dosahovaných. Ze 48 závodníků zvítězil František Kolínek z Perné. Na recepci na myslivecké chatě se pojídaly chlebíčky od žen ZRTV. Kamarády ze Skalice rozváželo zapůjčené auto z JZD o půlnoci. Nataženo telefonní spojení mezi hřištěm a MNV, a tak byl komentář na hřišti slyšet i v místním rozhlase.

 

Osmý ročník – 1981: Velký skok v účasti v hlavním závodě 84 běžců a návrat Jozefa Machálka. Opět doběhl jako první. Recepce v zasedačce tělocvičny, ale zase chyba. Chlebíčky od žen ZRTV snědli první závodníci. Na hřišti jsou třetí rok navezeny hromady zeminy, které čekají na nový výbor fotbalového oddílu, který rozhodne o dalším postupu.

 

Devátý ročník – 1982: Jozef Machálek, 1. místo v čase 30:08 se rozloučil se sportovní kariérou v republice. Zaveden letní čas a to nezvládli nejen závodníci, ale i někteří pořadatelé. Došli pozdě. Na fotbalovém hřišti se začalo pracovat. Hospodář TJ Jaroslav Koneček vyháněl buldozer z tratě pět minut před startem. Vložené závody mládeže se běžely v hlubokém měkkém hliněném koridoru. Na recepci v tělocvičně jen suchary.

 

Desátý ročník – 1983: Naše propozice na IX. ročník byly otištěny jako vzorové v celostátní brožurce pro pořadatele běžeckých závodů. Celková účast na závodech přesáhla tři stovky – 304 závodníků. V mladších žácích 91 startujících. Na silnici 67 a zvítězil Jaroslav Kocourek z Brna. Po šesti letech naposled u nás závodil dlouho nejstarší účastník Dr. Miroslav Hlavička z Prahy s rodinnou vazbou na Moravskou Novou Ves. Startovní prostor byl posunut blíže k šatnám, protože stromy před šatnami již nebyly. Pro muže zajistil Štěpán Hubačka krásné poháry s popisem VM a ročníku.

 

Jedenáctý ročník – 1984: V hlavním závodě zvítězil Zdeněk Zalubil ze Skalice v té době s rekordní účastí 62 mužů. Prostor startu od fotbalového hřiště je oddělen zábradlím. Ve starých šatnách jsou již okna. Byly problémy postavit stupně vítězů na nové travnaté ploše fotbalového hřiště, které bylo v létě otevřeno.

 

Dvanáctý ročník – 1985: Teplé počasí, 15 stupňů. Diplomy se předávaly bez kabátů a čepic. V hlavním závodě zvítězil ze 63 závodníků Jiří Florián z Brna. Teplo umožnilo recepci v nově opravené klubovně starých šaten. Působilo i na skupinu závodníků od Brna, kteří vysíleni podcenili alkohol a v bujaré náladě zastavili vlak u lužického nádraží. Zklamala UDS, která nastoupila později, než bylo určeno ( 6.30 hod ).

 

Třináctý ročník – 1986: Jeden z mála ročníků, kdy nefoukal silný vítr ani na cestě tam, ani zpět. Ale ani reprezentant Zdeněk Moravčík z RH Prahy nepokořil rekord trati 29:45. Zaběhl to za 30:36, protože byl sám. Neměl s kým spolupracovat a to při stálých větrech na rovince mezi obcí a vykopávkami není naděje na rekord. Když není jižní a nevysílí závodníky již na cestě na vykopávky, tak je severní a dokončí dílo na cestě zpět.

 

Čtrnáctý ročník – 1987: rekord v počtu celkové účasti – 311 závodníků v 11 kategoriích. Hlavní závod vyhrál Zdeněk Mezulianik z Prahy a od roku 1977 v čase pod 30 minut a to 29:54. Byl to třetí nejlepší čas z dosavadních ročníků. Byl obrácen start vložených závodů. Pro velké bahno po předešlých deštích se nemohlo běhat pod remízkem. Posunut o 50 m byl  i start mužů. Ceny pro vítěze nám zajistil Milan Rampáček z Keramiky Poštorná. Ve funkci na VM již nikdy nebude Petr Bělohoubek - 11 x a úplně naposled rozhodoval Jan Bohun -6 x.

 

Patnáctý ročník – 1988: Poprvé zvítězil „domácí „ závodník Tomáš Hromek z Lužic startující za Sigmu Hodonín. Start mužů posunut nad remízek. Ceny opět z Keramiky Poštorná. Rekordní účast v mladším žactvu: mladší žáci 106 startujících, mladší žákyně 101 startujících. V obou kategoriích se startovalo ve dvou rozbězích. Celková účast 389 závodníků, z toho ve vložených závodech 330. Vedle starých šaten je hrubá stavba nových sociálek.

 

Šestnáctý ročník – 1989: Po loňské rekordní účasti v mladším žactvu se konal běh Malá Morava jako kvalifikace pro žactvo Mikulčic a zároveň přebor Mikulčic v přespolním běhu. Závodníci byli započteni do účasti Velké Moravy, a tak vznikla rekordní účast 401 závodníků (ml. žákyně 121, ml žáci 103). Z 50 závodníků na silnici zvítězil Petr Veselý z Vítkovic. Jedním z originalit závodů bylo i svařené víno pro muže jako občerstvení po závodě. Samozřejmě byl i čaj pro čestné sportovce. Do tohoto ročníku byl dodavatelem vína na svaření Jara Koneček. Tento úkol převzal Jan Bělohoubek, který začal dodávat 30l kvalitního B vzorku. Víno na recepce dodávalo zpravidla JZD a Jara a Joška Konečkovi.

 

Sedmnáctý ročník – 1990: Přijel nejlepší slovenský vytrvalec Robert Štefko a zvítězil v čase 31:08. Hlavním závodům předcházela Malá Morava a přebor Mikulčic. Začala nová doba, která do sportu přinesla úbytek sportující mládeže. Ve vložených závodech proti roku 1989 mínus 90 startujících. Za atletickou dráhou je vidět vrtná věž MND, která měla zjistit, zda je v zemi voda vhodná pro zavlažování fotbalového travnatého hřiště. Bylo jí velmi málo, a tak studna byla nepoužitelná. Závodníci se mohli rozcvičovat na nové atletické dráze.

 

Osmnáctý ročník – 1991: Byly zavedeny dvě nové kategorie: přípravka hoši – 78 startujících a přípravka dívky – 56 startujících i s Malou Moravou. Celkem se v tomto roce závodilo ve 13 kategoriích. V mužích zvítězil Petr Bukovjan z Otrokovic. Startéra Kopečka zaskočil Josef Koneček.

 

Devatenáctý ročník – 1992: Pro slabou účast v předchozích ročnících byly zrušeny kategorie mladších dorostenců a dorostenek. Po třech letech se nekonala Malá Morava. Stále se snižuje zájem o sport u mládeže. Jiří Florián si zopakoval vítězství z roku 1985. Když muži a ženy vybíhali na trať, svítilo slunce, ale od vykopávek je provázela sněhová bouře. Poprvé startovala kategorie žen na silnici 10 km v počtu 3. Poprvé dostali nejlepší dospělí finanční odměny. U mužů prvních šest. Ze zdravotních důvodů to byla po 16 ti účastích poslední časomíra Miroslava Lacky.

 

Dvacátý ročník – 1993: Jedno z nejhorších počasí. Teplota 0 stupňů, silný vítr a sněžení. Když jsme v sobotu před závodem procházeli tratě, tak jsme říkali veliteli tratí Jarovi Bělohoubkovi, aby si na neděli nachystal černý uhelný prach místo bílého vápna. Předpověď se bohužel splnila. Nejmenší celková účast od III. ročníku jen 177 závodníků –124 ve vložených závodech a 53 na silnici, kde podruhé zvítězil Petr Veselý. Do sportovního důchodu odešel Ing. Josef Symerský (11x), který byl v prvních 5 ročnících hlavním rozhodčím a tuto funkci si ještě později dvakrát zopakoval.

 

1994 –  Po dvaceti letech odstoupil z funkce ředitele závodů Jan Bělohoubek. Cítil se unaven, hlavně získáváním financí na závody, nekonečným jednání s podnikateli. Nikdo však o tuto funkci neměl zájem, nikdo se o nic nestaral, a tak se závody neuskutečnily. Poslední březnovou neděli se sešel bývalý ředitel závodů v pohostinství Na hřišti s jeho šéfem Vladimírem Tománkem, který byl v roce 1974 předsedou SSM, pod jehož záštitou závody začínaly. Byly vzpomenuty i věty z roku 1974: Laďa – SSM bude a na Velkou Moravu si nikdo nevzpomene. Jan – Já myslím, že to bude obráceně. Velká Morava bude, ale SSM již nebude. Pravda je známa. Víc funkcionářů běhu to dopoledne na hřiště nepřišlo.

 

Dvacátý první ročník – 1995 : Naštěstí se vše vyřešilo a Velká Morava vkročila do svého třetího desetiletí. Na ředitele závodů atletický oddíl dosadil Martina Bělohoubka, zástupcem ředitele se stal Jan Bělohoubek, hospodářem Jaroslav Koneček, který dokázal stvořit 100 l kvalitního bílého svařáku z 35 l B vzorku. Manažerem závodů a finančním vyjednávačem se stal Josef Koneček. Z rekordní účasti na silnici 86 běžců zvítězil Pavel Klimeš ve stejném čase před svým bratrem Petrem Klimešem 29:57.

 

Dvacátý druhý ročník – 1996: Po dlouhé době nebylo posezení v klubovně na hřišti, ale při gulášku v kulturním domě. Pochutnal si na něm i trojnásobný vítěz Petr Veselý. Nad tribunou fotbalového hřiště roste kovová střecha. V pojízdné buňce byl instalován školní počítač na zpracování výsledků a obsluhovali jej učitelé ZŠ Mikulčice Mgr. Fialová a Mgr. Taptič a člen atletického oddílu Jaroslav Bělohoubek ml.

 

Dvacátý třetí ročník – 1997: Po 20 odstřílených ročnících odložil startovací pistoli Vojtěch Kopeček. Zvedl ji Jan Bělohoubek mladší. Tento rok se stala snad největší ostuda VM. Pro neoběhnutí otočky na vykopávkách byl diskvalifikován z prvního místa Andrej Danilov z Ukrajiny. Kdo udělal chybu, necháme dějinám. Tím zvítězil Michael Nejedlý z Brna. Finanční odměnu dostali závodníci na 1.-10. místě. Bojkotování našich závodů pohostinstvím Na hřišti. V propozicích na závod poprvé použit znak běhu VM složený ze symbolů z doby Velké Moravy. Ředitel závodů Martin Bělohoubek ujel do Ameriky, zaskočil jej Jan Bělohoubek st. Stan pro rozhodčí nesplnil očekávání, silný vítr ( skoro uragán ) nám ho odnášel. Ve funkcích rozhodčího, většinou hlavního, skončil poslední Hodoňák Miroslav Antoš (15x).

 

Dvacátý čtvrtý ročník – 1998: Dvacet tři roků trvala výchova rozhodčích z Mikulčic. První ročník organizačního výboru složeného pouze z domácích funkcionářů. Ze zkušené se vrátil ředitel Martin, na funkci hlavního rozhodčího usedl Jan Bělohoubek st. Dlouhodobé a skoro stálé problémy s ozvučením areálu jsme vyřešili k velké spokojenosti pozváním Telecomu. Velký rekord na silnici - 105 závodníků ve čtyřech kategoriích. Hlavní závod vyhrál Andrej Danilov z Jihlavy, kterého jsme v r. 1997 diskvalifikovali.

 

Dvacátý pátý ročník – 1999: Michael Nejedlý si v teplém počasí zopakoval vítězství mezi stovkou startujících. Poprvé byl nasazen počítač OAS pro zpracování výsledků běhů GRAND PRIX pod vedením Pavla Bíly. Závodníci se mohli schovat i pod střechu tribuny na fotbalovém hřišti, ale taky se nám na 50 m schovali při běhu vložených závodů.

 

Dvacátý šestý ročník – 2000: Po stránce pořadatelství nejlepší ročník. Nebylo jednoho škobrtnutí, ani skrytého. Kromě počítače GP byly všechny posty obsazeny Mikulčany a každý si plnil svou funkci od nástupu UDS až do skončení závodů. Rozhodčí byli velmi viditelně označeni žlutými vestami zapůjčenými z GP. Bylo však málo, jen 121 závodníků ve vložených závodech. Slunečné počasí hlavního závodu vytáhlo novou hvězdu Bulhara Ivana Čotova.

Dva týdny před VM jsme uspořádali Mistrovství Moravy a Slezska v přespolním běhu. Tratě pro všechny kategorie byly vyznačeny v Břízkách.

 

Dvacátý sedmý ročník – 2001: I v dešti se dvojnásobný vítěz Bulhar Ivan Čotov stal sedmým závodníkem s časem pod třicet minut a to 29:59. Post ředitele závodů obsadil předseda atletického oddílu Josef Koneček. Na recepci nás pozval do svého sklepa. Po 17 ti vedeních závodní kanceláře uvolnil místo mladým Jindřich Valoušek. Novým vedoucím se stal Radek Bílek. Závodní kancelář měl v přestavovaném pohostinství Na hřišti.

 

Dvacátý osmý ročník – 2002: Do organizačního výboru pronikají ženy. Nová ředitelka závodů Magda Husárová, mimo jiné i předsedkyně atletického oddílu, žena na místě hospodáře Lucie Šlingrová a po MUDr. Lence Vlašicové (9x) spolužačka dvou předchozích MUDr. Hana Zugárková na funkci zdravotníka závodů a další spolužačka Pavlína Salajková jako zaskakující fotografka. Ve funkci hlavního rozhodčího je vedl Jaroslav Mrkus a sekretář Jan Bělohoubek. Nový velitel tratí Martin Bělohoubek. „Staří“ funkcionáři Jan Bělohoubek, Jaroslav Koneček a Jaroslav Bělohoubek ustavili zavodní JURY.

Nejslabší celková účast od roku 1980 jen 203 závodníků. Na silnici 100 závodníků zvítězil Pavel Dudr z Dukovan, ale ve vložených závodech mládeže jen 103. Musíme s tím něco udělat.

 

Dvacátý devátý ročník – 2003: Po 28 letech účasti ve funkci velitele tratí skončil ze zdravotních důvodů Jaroslav Bělohoubek st. Po letech byla uspořádána jako kvalifikace Malá Morava, zároveň jako Přebor Mikulčic v přespolním běhu. Celková účast vyskočila na 367, z toho vložené závody 257 a z toho Mikulčané 163. Rekord v účasti na silnici 110 závodníků a jejich vítězem se stal nejlepší slovenský vytrvalec Miroslav Vanko z Košic, ale ani on nepokořil rekord. Měl v ideálním počasí, slunci a bezvětří "jen" 30:08, protože zase byl na trati sám. Obnoveny kategorie mladších dorostenců a dorostenek. Finanční odměny jen nejlepším 6-ti mužům (bývalo 10). Jako ceny medaile se znakem VM.

 

Třicátý ročník – 2004: Třicátý ročník měl snad nejpěknější počasí v celé historii. Třetího vítězství dosáhl Michael Nejedlý, ale velmi silný vítr opět znemožnil rekord. Byl vytvořen rekord na hlavní trati, kde v pěti kategoriích poprvé veteráni nad 60 let, startovalo 141 závodníků. Celkem bylo 322 závodníků. Na Malé Moravě 110 závodníků, to znamená, že můžeme prezentovat účast 432 sportovců. Medaile do vložených závodů dodala GRAND PRIX, rovněž malé účastnické diplomy a propisky pro každého ve vložených závodech.

Organizace a průběh dobrý, i když příprava byla ztížena souběžnou přípravou slavnostního zasedání při příležitosti oslavy 30 ročníků silničního běhu Velká Morava. Přípravný výbor tvořil Jan Bělohoubek, Jaroslav Koneček, Magda Husárová, Lucie Šlingrová, Svatopluk Rutar, Martin Bělohoubek a Alena Kotásková. Mezi hosty byli členové Českého klubu olympioniků v čele s olympijskou vítězkou Danou Zátopkovou

 

Třicátý první ročník – 2005: Pěkné počasí, bez větru, ale rekord vítěz Michael Nejedlý nepřekonal. Počet svých vítězství na VM časem 32:06 zvýšil na 4. Na silnici startovalo 99 běžců, mládeže i s MM 165. Jako předjezdec startovního pole velmistr světa na vysokém kole Josef Zimovčák.

 

Třicátý druhý ročník – 2006: V tomto roce se závody uskutečnily 19. března a sníh slezl ze silnice ve čtvrtek před závody. Malá Morava se uskutečnila až po VM. 111 dospělých doprovodilo do cíle vítěze Miroslava Vanka z Košic v čase 30:33. Pro tento ročník byl získán hlavní sponzor Skupina ČEZ, která věnovala běhu 50.000,- Kč. Byly zvýšeny odměny za pořadí, byly zvýšeny prémie za rekord a čas pod 30:00 minut, ale jak je vidět z času vítěze, ušetřili jsme, přičemž v době závodu bylo 7 stupňů, slunko a slabý severní vítr. Byl zakoupen nový putovní pohár. Ceny předávala paní Dana Zátopková a další členové ČKO.

Ředitelkou závodu byla Magda Hubačková. Nikdo nový, jen Magda Husárová po svatbě.

 

Třicátý třetí ročník – 2007: Závody byly již 18. 3., ale počasí bylo krásné. Odměny se vrátily do našeho normálu. Zlepšili jsme okolí startu: cílová brána New Balance, reklamní panel za stupni vítězů, elektronická časomíra. Jako hosté členové ČKO včele s předsedou Oldřichem Svojanovským a Danou Zátopkovou, předjezdec na vysokém kole Josef Zimovčák. To všechno asi pomohlo k překonání letitého rekordu tratě ( 29:45 ), který překonal vítěz Miroslav Vanko časem 29:43. Na trati jej doprovázelo 130 závodníků, celkem bylo na startu 417 závodníků. Poprvé v seriálu GP startovaly kategorie nejmladší chlapci a nejmladší dívky ve věku 3 – 6 let na trati 60 m. V této kategorii, v dívkách, jsme získali první místo – Zuzana Salajková, ale ve vyšších žákovských kategoriích zase nic.

V tomto roce jsme přešli na digitální zpracování fotografií, tak po 32 letech přestal ve funkci oficiálního fotografa pracovat pan Svatopluk Rutar. Ukázkou jeho dobré práce jsou fotky v kronikách všech ročníků. Digitální fotografie VM se již večer v den konání závodů objevily na běžeckých internetových stránkách.

 

Třicátý čtvrtý ročník – 2008: Na začátku přípravy 34. ročníku byl návrh staršího funkcionáře uspořádat závody na návsi obce. Dlouho trvalo, než tato myšlenka zvítězila. Odměnou mladým pořadatelům, kteří vše připravili, byl sportovní podnik, který je hodnocen jako velmi dobrý závod. V průběhu závodů přivítal starosta Obce Mikulčice Josef Helešic a místostarosta obce pani Alena Kotásková delegaci ČKO v čele s předsedou Oldřichem Svojanovským a členy ČKO Danou Zátopovou, Pavlem Svojanovským, Jiřím Čtvrtečkou a Ladislavem Kořánem.

Mezi závodníky byl hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který náš závod zahrnul do seriálu  o Pohár hejtmana JMK. Do čela startovního pole se postavil mistr světa na vysokém kole a pokořitel největších světových cyklistických závodů Josef Zimovčák.

Na startu se sešlo rekordních 170 vytrvalců. Po 2.6 km, když závodníci probíhali kolen OÚ, byla v čele s pěkným náskokem skupina tří favoritů – čerstvý mistr republiky Jan Kreisinger z Kroměříže, rekordman naší tratě a trojnásobný vítěz Miroslav Vanko z Košic a český reprezentant v triatlonu Filip Ospalý z Brna. V tomto pořadí proběhli i cílem - vítěz v čase 30:03. Z  Mikulčic na 10 km nestartoval žádný závodník. Ve vložených závodech mládeže startovalo 176 závodníků, z toho z Mikulčic jen 21 závodníků.

34. ročník silničního běhu Velká Morava, který jsme pořádali v roce 2008 na návsi před obecním úřadem, byl vyhodnocen jako nejlepší  závod  G R A N D   P R I X   2008

Součástí seriálu GP bylo 22 závodů. Stále si držíme vysokou úroveň. V roce 2004 jsme byli rovněž nejlepší a v roce 2007 jsme skončili na druhém místě. Seriál GRAND PRIX v roce 2008 skončil a nahrazuje jej Moravsko – Slovenský pohár, který má 32 závodů.

 

Třicátý pátý ročník – 2009: Závod VM měl v 2009 další změnu. Uspořádali jsme jej v sobotu. Ve spolupráci s Mikuleckými vinaři se ze sportovního dopoledne stal celodenní sportovně - společenským den. Tradičně se zúčastnila delegace ČKO v čele s předsedou Oldřichem Svojanovským a členy ČKO Danou Zátopovou, Pavlem Svojanovským, Jiřím Čtvrtečkou, Ivanem Satrapou, Karlem Englem  a Jiřím Adamem.

Mezi závodníky byl i bývalý hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který je patronem třídílné „Běžecké tour Jihomoravského kraje 2009„ jehož jsme prvním závodem. Do čela startovního pole se postavil mistr světa na vysokém kole a pokořitel největších světových cyklistických závodů Josef Zimovčák.

Na startu se sešlo 111 vytrvalců. Poprvé se zúčastnili závodu černí běžci z Etiopie Mossissa Fexissa a Ashenafi Erkolo.  Rekord tratě 29:43 vítězný Erkolo nepřekonal. Dal jen 30:37. Z  Mikulčic na 10 km startovali Marek Pavka, skončil na 87. místě v čase 47:48 a Radim Stibůrek na 103. místě v čase 53:39. Na startu byli ještě dva mikulčané startující za veslařský klub. Na 57. místě Martin Kolařík v čase 42:54 a jeho sestra Lucie Kolaříková na 108. místě v čase 58:17.

Ve vložených závodech mládeže startovalo 141 závodníků, z toho z Mikulčic jen 24 závodníků. Ředitelkou závodů byla Magda Hubačková.

 

Třicátý šestý ročník – 2010: 36. ročník běhu Velká Morava se uskutečnil za typického aprílového počasí. Mládežnické závody proběhly za slunečného, i když ne teplého počasí. Ale účastníci hlavního závodu již ví, co to je aprílové počasí. Po polovině závodu je stihla bouřky s prudkým deštěm a kroupami. Podle vlastních slov si dost vytrpěli. Na startu se sešlo 143 vytrvalců, což je druhý největší počet v historii. Tentokrát ovládli závod brňáci, konkrétně vytrvalci University Brno. Zvítězil Martin Kučera v čase 31:10, před svým bratrem Lukášem s časem  31:12. Třetí byl kolega z oddílu Jiří Homoláč v čase 31:21.

Z  Mikulčic na 10 km startoval Martin Kolařík, skončil na 81. místě v čase 45:06 (nejlepší čas má 43:31) a Radim Stibůrek na 100. místě v čase 47:30.Ten dosáhl svého nej času.

Ve vložených závodech mládeže startovalo 206 závodníků, z toho z Mikulčic 35 závodníků. Vítězkou kategorie nejmladší dívky (3 – 6 let) se stala Monika Míčková žákyně MŠ. Pak naši závodníci získali několik 3. míst a to: Adam Alexy v kategorii hoši 3 – 6 let, Zuzana Salajková v kategorii dívky 7 – 9 let, Jakub Škojec v kategorii chlapci 10 – 11 let, a v dorostencích Tomáš Výmola.

 

Třicátý sedmý ročník - 2011: 37. ročník běhu Velká Morava se uskutečnil v sobotu 9. dubna 2011 za slunečného, ale velmi větrného počasí. Na startu se sešlo rekordních 191 mužů a žen. Silnice na 10 km byla jako podle kopíráku z minulého roku. Závod opět ovládli brňáci, konkrétně vytrvalci University Brno. Zvítězil Martin Kučera v čase 31:49, před svým bratrem Lukášem s časem  32:01. Třetí byl kolega z oddílu Jan Kohut v čase 32:13. Ženy v tomto roce startovali na trati 5.1 km, což byly dva okruhy v obci. Startovalo 15 žen a 27 žen nad 35 let. Zvítězila Hlavatá Michaela z ACP Olymp Brno a Doubková Kateřina. Z  Mikulčic na 10 km startovalo pět mužů. Jiří Hubačka, skončil na 49. místě v čase 40:26, Filip Josef na 85. místě v čase 44:35, Ján Josef na 104. místě v čase 46:52, Radim Stibůrek na 129. místě v čase 51:18 a Miroslav Jozífek na 144 místě časem 58:18. 

Ve vložených závodech mládeže startovalo 215 závodníků, z toho z Mikulčic 56 závodníků. Vítězem  mladších žáků se stal Dominik Bartoník, na druhých místech doběhl Ondřej Horák a Nataly Gacková, oba v kategorii atletická školka a třetí místa získali v kategoriích mladší žactvo Natálie Lazarová a Tobiáš Kuchynka. V nové soutěži o třídu s největší účastí zvítězila 5. třída. Měla na startu 12 členů, což je 52% třídy.

 

Třicátý osmý ročník - 2012: 38. ročník běhu Velká Morava se uskutečnil v pozdějším termínu, v sobotu 21. dubna 2012,  protože do toho našeho vyšly velikonoce. Touto změnou jsme měli trochu obavy o účast, ale opak byl pravdou.  Na startu se sešlo rekordních 222 mužů a žen. Tak velký počet měl nepříznivý vliv na pořadatele. Koláčů bylo jen 150, igelitové kabelky taky nebyly připraveny pro takový počet. Závodníci měli připomínky i k tomu, že za startovné 70,- Kč skoro nic nedostanou.  Ti, kteří doběhli později mají  pravdu. Závod byl zase v režii „brňáků“, ale trochu jinších. Zvítězil  Lukáš Olejníček z Moravské Slávie v čase 31:23 a minulé suverény, bratry Kučerovy odsunul na další místa. Druhý byl Martin Kučera v čase 31:27 a třetí  Lukáš Kučera v časem  32:04. Ženy v tomto roce startovali opět na trati 10 km a zvítězila Irena Pospíšilová z AHA Vaškov časem 38:49. Z  Mikulčic na 10 km startovalo osm mužů a jedna žena. Poprvé byl předán putovní pohár nejlepšímu „Mikulčanovi“ na 10 km. Pohár, který věnovala Restaurace Na Rychtě, víko a štítek se všemi nejlepšími Mikulčany zajistil AK,  získal Jiří Hubačka. Doběhl na celkovém 55. místě v čase 39:51. Ve vložených závodech mládeže startovalo 235 závodníků, z toho z Mikulčic 46 závodníků. Vítězem  starších žáků se stal Dominik Bartoník startující jíž za AK Mikulčice, třetí místo získal Jakub Škojec v kategorii mladší žáci. Ve dvou závodech a to VM a MM odzávodilo v roce 2012  384 mládežníků, což je taky rekord našich závodů. V soutěži o třídu s největší účastí na VM zvítězila 1. třída. Měla na startu 7 členů, což je 33% třídy. Oproti minulému roku je výsledek této soutěže slabší. Ředitelkou závodů zůstává Magda Hubačková. Sekretář Jan Bělohoubek vydal po vzoru knihy Běchovice rozšířenou Statistiku 37 ročníků VM. Na 35 stránkách shromáždil nespočet údajů běhu. V roce 2012 byl náš závod opět jedním ze tří závodů Běžecké tour Jihomoravského kraje 2012, jehož patronem je bývalý hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek..

Zpracoval: Jan Bělohoubek