Atletický oddíl Mikulčice

BRUTUS 2015

BRUTUS  EXTRÉME ORIENTEERING

BUNČ – CHŘIBY 2015

Dvoudenní orientační závod dvojic s volným pořadím kontrol na turistické mapě

Datum: sobota 14.3.2015, neděle 15.3.2015

Centrum: Lesní penzion Bunč uprostřed chřibských lesů.

Prezentace: pátek 13.3.2015, 18.00-23.00, sobota 14.3.2015, 7.00-9.30

Kategorie: HH, DD, HD, TUR(příchozí)

 

Charakteristika závodu:

 Jde o dvoudenní orientační závod dvoučlenných případně vícečlenných týmů v terénu zobrazeném na běžné turistické mapě 1:50.000, kterou dostane každý člen dvojice před startem. Mapa bude obsahovat již zakreslené kontroly pro oba dny závodu. Bodovou hodnotu kontrol dostanou startující vždy 30 minut před startem každé etapy. V terénu jsou kontroly označeny lampiónem nebo jiným vhodným způsobem. Průchod kontrolou dvojice potvrdí elektronicky čipem SI. Pořadí a výběr kontrol jsou záležitostí závodníků. Cílem každého týmu je dosáhnout ve stanoveném časovém limitu co nejvyššího počtu bodů. Překročení časového limitu je penalizováno.

Rychlost a způsob pohybu mezi kontrolami je v kompetenci závodníků (běh, rychlá chůze, procházkové tempo), není dovoleno využívat dopravní prostředky (kolo, motocykl, auto, autobus, vlak, loď, atd.). Dvojice startuje, dobíhá a prochází kontrolami společně, po celou dobu závodu musí být oba členové na doslech. O pořadí rozhoduje počet bodů, v případě rovnosti čas. Výsledky z obou dnů se sčítají.

 

Pravidla pro účast:

minimálně jeden člen týmu musí být starší než 15 let

dvojice musí absolvovat celý závod společně, při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí oba

závodníci dostavit do cíle a závod ukončit

v kategorii TUR (příchozí) startují ti, kteří si chtějí závod vyzkoušet, tým musí být minimálně

dvoučlenný (horní hranice členů týmu není omezena), vítězové kategorie se nevyhlašují, tým

dostává pouze 2 mapy

závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí

 

Prostor: Zalesněné kopce Chřibů kolem Bunče. Nadmořská výška 250 – 587 m n.m.

 

Mapa: turistická v měřítku 1:50.000 s turistickýma značkama a se zákresem kontrol pro oba dny. Formát A3 data  SHOCart.

 

Start:              sobota 14.3.2015 10:00, hromadný,

            neděle 15.3.2015 8:00, hromadný.

 

Časový limit: sobota: 6 hodin, neděle: 5 hodin

 

Průchod kontrolami: Každá dvojice (tým) bude pro závod vybavena 1 ks čipu SI. Buď vlastním a nebo zapůjčeným (za 50,- Kč na při prezentaci). Průchod se tedy registruje pomocí tohoto čipu. Oba členové týmu se musí i tak držet pohromadě. Toto bude kontrolováno na vybraných kontrolách.

 

Ubytování:   Pořadatel má dojednáno ubytování v Lesním penzionu Bunč  na telefonu nebo adrese: +420 573 365 302, e-mailu: info@bunc.cz .Ubytování v chatkách na Bunči je nejlevnější, ale je potřeba dohodnout se dvě až tři družstva (dvojice), protože poplatek je za celou chatku. Dále je možné ubytovat se v blízkém zařízení Rekreačního areálu Kamínka a nebo na Ranči v Kostelanech. Ve všech případech si účastníci objednávají a hradí ubytování sami. S ohledem na omezené ubytování na Bunči, doporučujeme účastníkům hradit ubytování do konce roku 2014.

 

Stravování:  Po oba dny dostanou účastníci v cíli teplou polévku v ceně startovného. V místě pořádání je restaurace, kde je možno se stravovat po celý den. Stravování je samozřejmě i v Rekreačním areálu na Kamínkách a na Ranči v Kostelanech. Provozovatelem všech 3 zařízení je RUDOLF JELÍNEK a.s.

 

Přihlášky:  Pro přihlášení (registraci) na BRUTUS 2015 je zřízen formulář, kde se jednotlivé týmy zaregistrují. Vygenerovaná cena startovného platí v tom případě, že je uhrazeno v uvedeném termínu. Nezapomeňte na vyplnění telefonního čísla, které je variabilním symbolem pro platbu. Kontaktní adresa sumak@sumak.cz.

 

Vklad:                        pro dvojici       500,- Kč          při úhradě do 31.12.2014

                                   pro dvojici       600,- Kč          při úhradě do 28.2.2015

                                   pro dvojici       700,- Kč          při úhradě na místě akce

 

Vklad zašlete na účet číslo 266089014/0300.  Jako VS (variabilní symbol) uveďte číslo telefonu z Vaší přihlášky.

V ceně startovného jsou 2 ks závodní mapy pro dvojici a upomínkový předmět v cíli závodu pro každou dvojici dva.

 

Doprava do centra akce: Pro ty co přijedou vlastními prostředky je doporučena komunikace č. 428 Zdounky – Bunč. Další možnosti nedoporučujeme, protože v případě špatného, respektive zimního počasí, nejsou sjízdné. Pokud budete cestovat veřejnou dopravou, pak je nutno přijet libovolně do Kroměříže a odtud autobusem do Kostelan. Až budou uveřejněny aktuální jízdní řády, zveřejníme je včas na webu. Z Kostelan Vám po předchozí dohodě zajistíme převoz na Bunč. Pokud dorazíte do prostoru autobusem, rozhodně si zajistěte ubytování na Bunči.

 

Pořadatel: AK Mikulčice a Anička Stackeová, Jiří Šumbera, Pavel Jahn a další ročník 1955

 

Společenský program:  V sobotu 14.3.2015 bude v prostoru Lesního penzionu Bunč společenský večer pod názvem Brutální kopa. Hrát bude skupina Fleret, jak bývalo kdysi na Brutusu zvykem.

 

Sponzoři akce: R.Jelínek a.s., Vavrys s.r.o., Coffeespot, SHOCart, s.r.o.,

 

English version

BRUTUS EXTREME ORIENTEERING 2015 AT BUNC - CHRIBY, CZECH REPUBLIC

 

Two day orienteering race of two member teams tourist map with a control point marking

When: Saturday, March 14, 2015 and Sunday, March 15, 2015

Where: Motel "Lesni penzion Bunc", info@bunc.cz

 

Check in: Friday,  March 13, 2015 @ 6:00 PM - 11:00 PM

                Saturday, March 14, 2015 @ 7:00 AM - 9:30 AM

 

Categories: HH, DD, HD, TUR (walk-ins)

 

Race characteristics:

 

This is a two day orienteering race of two or more racers teams within a territory marked out on a standard tourist map format 1:50000. each team member receives his or hers own map prior to the start. Matt will contain marked out controls for both of the race days. Team members will receive a list of point values for each control marker 30 minutes prior to each race. Control marks/points are marked by lanterns or other appropriate signage. Points are collected with an electronic SI chip when team passes through the marked control. selecting which controls and in what all their order their collected is up to each team. The goal of each team is to collect as many points as possible within given time limit. There are penalties for teams that return after the time has run out.

Pace and a way of getting from one Mark to another is up to the team (walk, speed walk, running). It is not allowed to use any means of transformation like bicycle, motorcycle, car, bus, train, boat etc. each team must start return and pass through control marks together. During the entire race time all team members must remain within hearing distance of each other. If two or more teams accomplish their race in a matching time it will be their points that will determine the winner. points for both days of the days are combined.

 

Rules:

 

  • at least one team member must be over 15 years of age old
  • both team members must complete race together. If one of the members decides to end the race they both must return to finish line and complete for the day
  • TUR (walk-ins) category is for those who would like to try the race out T must have at least two members but there are no limits for a maximum number of members. Winners of this category are not announced; team receives 2 maps only
  •   all participants are attending at their own risk

 

Area of the race:

Wooded hills of "CHRIBY" around Bunc, elevation 250-587 m.a.s.l.

 

Map:

Tourist map 1 : 50000, A3 format, by SHOCart, with tourist signs and markings of the control points for both of the race days.

 

Start:

Saturday, March 14, 2015 at 10:00 AM - collective start

Sunday, March 15, 2015 at 8:00 AM collective start

 

Time limit:

Saturday - 6 hours, Sunday - 5 hours

 

Controls:

Each team must have one SI chip, either their own or rent at a time of check-in (CZK 50.00).  points for passing the control marks are collected with this chip. Both members must pass through controls together. This will be reinforced.

 

Accommodation:

 

Motel "Lesni Penzion Bunc" - phone number +420 573 365 302

info@bunc.cz

more places to stay: Rekreacni areal Kaminka, or Ranc in Kostelany

Every participant is responsible for reserving and paying for their own accommodation.  It is highly recommended to reserve your place by end of 2014 due to the limited space.

 

Food:

All participants will receive a free hot soup at the end of each race.

Restaurant available in place of race as well as at Rekreacni areal Kamik and Ranc in Kostelany.

 

Registration:

Each team needs to fill out a form for Brutus 2015

Remember to provide your phone number that then becomes a variable symbol for your payment

Fees are per team (2 members):

 

CZK 500 if paid by 12/31/14

CZK 600 if paid by 02/31/15

CZK 700 pay at time of race (check in)

 

Fee includes a count of 2 maps per team and a two small gifts at the end of the race.

 

Transportation:

If you are traveling by car, use a road #428 Zdounky - Bunc. Other communications are not recommended due to their unsafe conditions in poor weather (snow etc.)

 

Public transportation:

Bus from Kromeriz to Kostelany - a shuttle will be available from Kostelany to Bunc, please contact us to set up a pick up if you need a lift.

If you are traveling by a bus please be sure to reserve your accommodation at Bunc.

 

Organizers:

AK Mikulcice & Anicka Stackeova, Jiri Sumbera, Pavel Jahn

 

Entertainment:

There will be a social evening "Brutal Bunch" on Saturday, March 14, 2015

with a live music provided by Fleret.

 

Brutus na Facebooku: https://www.facebook.com/gmo2015?fref=ts